AVANÇ DE LA NÀUTICA D'ESBARJO A LA DESESCALADA

02/06/2020
COVID 19

Amb data 1 de juny, s'ha publicat al BOE l'Ordre SND / 487/2020, on es recull la normativa que estarà en vigor durant les fases II i III de desescalada.

Segons la nova ordre s'introdueixen les següents novetats amb respecte a l'anterior publicada el passat 9 de maig:
FASE II, aplicable als territoris de la província o unitat territorial que hagin superat la fase I:
- L'ocupació a bord s'amplia a el 75% de les persones autoritzades en els certificats de l'embarcació, llevat que es tracti de persones que convisquin en el mateix domicili en el qual es podrà arribar al 100% de l'ocupació.
La resta continua igual:
- Es permet la navegació d'esbarjo amb embarcació pròpia o de lloguer dins de cada regió sanitària i fins a un màxim de 12 milles de distància del Port Base.
FASE III, ja s'autoritzen les activitats nàutiques d'esbarjo, sense més limitacions que les que regeixin amb caràcter general, com poden ser les de caràcter geogràfic i l'adopció de les mesures sanitàries de prevenció.